Ana Sayfa
Genel
Yönetim
Personel
İletişimGörev Yetki ve Sorum.
Formları


K.G. Şube Müdürü
K.G. Şube Şefi
Yazı İşl. ve Bir.Arş.Sor.
Nöbet Grupları Sor.
Kamera Sist.Sor.
Kamera Sist.İzl.Grv.


guvenlik@sakarya.edu.tr
TEL:+90.264.295 5058
5059
5060
7000
FAX:+90.264.295 6598Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü > Görev, Yetki ve Sorumluluk Formları

KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE ŞEFİ

SORUMLULUKLARI

01- Özel Güvenlik Görevlilerinin giyim yardımlarını takip etmek.

02- Nöbet noktalarında bulunan görev ekipmanlarının sağlam, nöbet yerinin tertipli ve düzenli olmasını sağlamak.

03- Nöbet yerindeki talimatlara uygun hareket edilmesini takip ve kontrol etmek.

04- Vardiya formlarını kontrol etmek, tespit edilen aksaklıkları Amirine bildirmek.

05- Akıllı Kalem'in belirlenen saatlerde kurulup kurulmadığını takip etmek ve konu ile ilgili formaları kontrol edip, Amirine bilgi vermek.

06- Kampüs alanında faaliyet gösteren firma çalışanlarına kimlik kartı düzenlemek, çalışanlarla ilgili evrakları muhafaza etmek.

07- Koruma ve Güvenlik Şube Müdürünün olmadığı hallerde Koruma ve Güvenlik Şube Müdürüne ait sorumlulukları yerine getirmek, yetkilerini kullanmak.

08- 5188 Sayılı Kanun'daki görev ve yetkileriyle ilgili hazırlanmış bulunan Görev Talimatı'nı yanında bulundurmak ve gereğini yerine getirmek.

09- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici / yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

YETKİLERİ

01- Nöbet noktalarında kontrol ve denetim yapmak, yapılan kontrol ve denetimlerle ilgili rapor hazırlamak.

02- Kampüste faaliyet gösteren firmalarda Güvenlik Tedbirleri ile ilgili kontrol ve denetim yapmak.

03- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 7. Maddesi'nde ifade edilen tüm bentler.